میمیری ساکت شی؟!:|

بنده،مصداق بارز انسان جو گیر هستم!چرا؟!چون هنوز از دهن استاد در نیومده"خب!کی میخواد هفته ی بعد ارائه بده" ،این دهان نامبارکم لب به سخن میگشاید که"استاد!بنده" :|

بعد وقتی این هفته ی مذکور،سر میرسه،شونصد تا ارائه روی دستم باد کرده که یکی از یکی، پر حجم تر!
یکی نیست بگه میمیری ساکت شی خب؟!

درباره من
اینجا؛ روان‌پریشیِ یک روانشناسِ روانی را می‌خوانید...
آرشیو مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان