اینه عدالت ؟!

+ میخوام مهمان بگیرم .
- پارتیت کیه ؟!
+ ندارم
- خانوم منشی ! نفر بعدی ...
رفیعه
اینجا؛ روان پریشیِ یک روانشناسِ روانی را میخوانید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان