فیلم‌هایی که امسال دیده‌ام و میبینم

   (2010-2018)Insidious
(The loft(2014
ساعت پنج عصر
(All the money in the world (2017
(lala land(2016
(Phantom Thread (2017
کارگر ساده نیازمندیم
ایتالیا ایتالیا
(Storks(2016
(Lady bird(2017
(I spit on your grave 2(2013
(Lion(2016
اعترافات ذهنِ خطرناکِ من
(Don jon(2013
اینجا؛ روان پریشیِ یک روانشناسِ روانی را میخوانید...
آرشیو مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان