خدا نیاره اون روزی رو که دلتنگ شی!

لیلا حاتمی: از اندازه ی علاقه ی من به خودت ناراحتی؟!
بهرام رادان: بیخیال...
لیلا حاتمی: حوصلمو نداری؟! تو اصلا دلت برای کسی تنگ میشه؟؟ برای من نه، برای مادرت، کسی...هیچ وقت کسیو دوست داشتی؟ گاهی احساس تنهایی و نگرانی میکنی؟ هیچ وقت دلگیر میشی؟...

#بی پولی

رفیعه
اینجا؛ روان پریشیِ یک روانشناسِ روانی را میخوانید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان