هرچی آرزوی خوبه مال "تو"

واسه یکی مثل مجنون، شب "آرزو" ها معنایی نداره. مجنون ها، هرشبشون، شب "لیلی" هاست...لیله الرغائب بهونه ست!


رفیعه
اینجا؛ روان پریشیِ یک روانشناسِ روانی را میخوانید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان