کاشکاش می شد خاطرات هم به همین راحتی از ذهن آدما پاک می شد ...

رفیعه
اینجا؛ روان پریشیِ یک روانشناسِ روانی را میخوانید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان