حال من خوب است اما با "تو" بهتر میشوم...

من میگم عاشقی، فقط یه تفسیر داره! اینکه آدم باید "حالش" خوب باشه...
رفیعه
اینجا؛ روان پریشیِ یک روانشناسِ روانی را میخوانید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان