خالی کردی؟!حالا هرری

اینکه من یک دختر مغرور لجباز زودباور احساساتی بی مزه لوس رک مزخرف هستم،شدیدا و تاکیدا "نمیخوام" که اینطور باشم!یعنی تلاشی نمیکنم بابتش.چون ذاتا هر انسان عاقلی(اصلا عاقلم نه!هر انسانی) توو کتش نمیره ویژگی بد داشته باشه!یعنی میل داره به خوب بودن و خوب زیستن!پس لطف کن افاضاتت رو ببر توو چاه مستراح خالی کن...

رفیعه
اینجا؛ روان پریشیِ یک روانشناسِ روانی را میخوانید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان