آدم های زباله نما!


بیایید امروز "آدم های نخاله" را همراه زباله های سیزده به در،از زندگیمان پرت کنیم بیرون!درباره من
اینجا؛ روان‌پریشیِ یک روانشناسِ روانی را می‌خوانید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان